CÁC KHÓA HỌC

Nằm trong top Học Viện Anh ngữ trực tuyến sở hữu tỷ lệ học viên có việc làm và thăng tiến công việc cao nhất
Chúng tôi bảo đảm học viên sẽ tiến bộ chỉ sau 3 tháng học – cam kết bằng văn bản

Tiếng anh thương mại G1

Trình độ G1 (sơ cấp)

 • Lớp học 1-1: 36 buổi, 25 phút/ buổi
 • Lớp học thảo luận: 8 buổi, 55 phút/ buổi
 • Thảo luận nhóm với học viên quốc tế: 30 phút/buổi
 • Tài liệu E-learning không giới hạn, học 24/7
Xem chi tiết

Tiếng anh thương mại G2

Trình độ G2 (sơ cấp 1)

 • Lớp học 1-1: 36 buổi, 25 phút/ buổi
 • Lớp học thảo luận: 8 buổi, 55 phút/ buổi
 • Thảo luận nhóm với học viên quốc tế: 30 phút/buổi
 • Tài liệu E-learning không giới hạn, học 24/7
Xem chi tiết

Tiếng anh thương mại G2

Trình độ G3 (trung cấp)

 • Lớp học 1-1: 40 buổi, 25 phút/ buổi
 • Lớp học thảo luận: 12 buổi, 55 phút/ buổi
 • Thảo luận nhóm với học viên quốc tế: 30 phút/buổi
 • Tài liệu E-learning không giới hạn, học 24/7
Xem chi tiết

Tiếng anh thương mại G4

Trình độ G4 (trung cấp 2)

 • Lớp học 1-1: 40 buổi, 25 phút/ buổi
 • Lớp học thảo luận: 12 buổi, 55 phút/ buổi
 • Thảo luận nhóm với học viên quốc tế: 30 phút/buổi
 • Tài liệu E-learning không giới hạn, học 24/7
Xem chi tiết

Tiếng anh thương mại G5

Trình độ G5 (nâng cao 1)

 • Lớp học 1-1: 46 buổi, 25 phút/ buổi
 • Lớp học thảo luận: 12 buổi, 55 phút/ buổi
 • Thảo luận nhóm với học viên quốc tế: 30 phút/buổi
 • Tài liệu E-learning không giới hạn, học 24/7
Xem chi tiết

Tiếng anh thương mại G6

Trình độ G6 (nâng cao 2)

 • Lớp học 1-1: 46 buổi, 25 phút/ buổi
 • Lớp học thảo luận: 12 buổi, 55 phút/ buổi
 • Thảo luận nhóm với học viên quốc tế: 30 phút/buổi
 • Tài liệu E-learning không giới hạn, học 24/7
Xem chi tiết

Tiếng anh thương mại G1

Trình độ G1 (sơ cấp)

 • Lớp học 1-1: 36 buổi, 25 phút/ buổi
 • Lớp học thảo luận: 8 buổi, 55 phút/ buổi
 • Thảo luận nhóm với học viên quốc tế: 30 phút/buổi
 • Tài liệu E-learning không giới hạn, học 24/7
Xem chi tiết

Tiếng anh thương mại G2

Trình độ G2 (sơ cấp 1)

 • Lớp học 1-1: 36 buổi, 25 phút/ buổi
 • Lớp học thảo luận: 8 buổi, 55 phút/ buổi
 • Thảo luận nhóm với học viên quốc tế: 30 phút/buổi
 • Tài liệu E-learning không giới hạn, học 24/7
Xem chi tiết

Tiếng anh thương mại G3

Trình độ G3 (trung cấp)

 • Lớp học 1-1: 40 buổi, 25 phút/ buổi
 • Lớp học thảo luận: 12 buổi, 55 phút/ buổi
 • Thảo luận nhóm với học viên quốc tế: 30 phút/buổi
 • Tài liệu E-learning không giới hạn, học 24/7
Xem chi tiết

Tiếng anh thương mại G4

Trình độ G4 (trung cấp 2)

 • Lớp học 1-1: 40 buổi, 25 phút/ buổi
 • Lớp học thảo luận: 12 buổi, 55 phút/ buổi
 • Thảo luận nhóm với học viên quốc tế: 30 phút/buổi
 • Tài liệu E-learning không giới hạn, học 24/7
Xem chi tiết

Tiếng anh thương mại G5

Trình độ G5 (nâng cao 1)

 • Lớp học 1-1: 46 buổi, 25 phút/ buổi
 • Lớp học thảo luận: 12 buổi, 55 phút/ buổi
 • Thảo luận nhóm với học viên quốc tế: 30 phút/buổi
 • Tài liệu E-learning không giới hạn, học 24/7
Xem chi tiết

Tiếng anh thương mại G6

Trình độ G6 (nâng cao 2)

 • Lớp học 1-1: 46 buổi, 25 phút/ buổi
 • Lớp học thảo luận: 12 buổi, 55 phút/ buổi
 • Thảo luận nhóm với học viên quốc tế: 30 phút/buổi
 • Tài liệu E-learning không giới hạn, học 24/7
Xem chi tiết

5000+
Học viên đã học

4000+
Chứng chỉ được cấp

110+
Quốc gia tiếp cận

580+
Bài giảng được truyền đạt

  Đăng ký tư vấn

  HỌC TRỰC TUYẾN ĐA DẠNG

  Với hàng ngàn giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm trên toàn thế giới,
  GLOBISH kết nối tạo ra một môi trường học tập tiếng Anh hiện đại và hiệu quả nhất dành cho người đi làm.

  22th
  Mar, 2023

  25th
  Mar, 2023

  26th
  Mar, 2023

  27th
  Mar, 2023

  BẮT ĐẦU NGAY HÔM NAY


  Watch Introduce Video
  About Globish

  CÂU CHUYỆN HỌC VIÊN

  Với sứ mệnh giúp người Việt nói tiếng Anh
  thì thành công của học viên cũng chính là thành công của GLOBISH

  Truyền thông nói gì về Globish

  Globish là Học viện Anh ngữ trực tuyến với phương châm chú trọng vào kỹ năng giao tiếp tiếng Anh. Chúng tôi cung cấp các khóa học Tiếng Anh giao tiếp hàng ngày và Tiếng Anh giao tiếp công sở trực tuyến 24/7 với hàng trăm giáo viên quốc tế giàu kinh nghiệm. Nói đến Tiếng Anh trực tuyến là nói đến Globish, Học viện Anh ngữ trực tuyến thực chiến và hiệu quả

  Về chúng tôi